Geschichten fir KIDS: De Fräschekinnek/Rumpelstilzchen

26 April 2021

Pénktlech zum UNESCO Weltdag vum Buch (all Joers den 23. Abrëll) erzielt Cathia Nanquette zwee Märercher no de Gebridder Grimm. Dir kënnt d'Geschichte lauschteren sou oft wéi dir Loscht hutt an si och gäre mat aner Léit deelen.