COURS 8x2 Stonnen / Lëtzebuergesch richteg schreiwen
Date: 25/02/2020 19:30 - 25/02/2020 21:30
Documents:
- lrs_20-03_lintgen.pdf
Information:

5 x 2 Stonnen iwwert déi aktualiséiert Reegelen (2019) vun der Lëtzebuerger Orthographie mam Christiane Ehlinger.
Umeldung am Lieshaus per Mail (kontakt@mierscher-lieshaus.lu) oder Telefon 32 50 23-550:

Numm/ZIP/Uertschaft/Strooss/Telefon/Mail

De Cours kascht 70€

ze iwwerweisen op de BIL Kont vum Mierscher Lieshaus:

LU63 0021 1840 4891 8400

Mention: LRS20-02 + Numm