Mierscher Lieshaus

Mierscher Lieshaus

IMG_1057            IMG_1058 (2)  (2006-2016)

Mierscher Lieshaus (MiLi)- Öffentliche Bibliothek und Internetstube
55, Rue Grande-Duchesse Charlotte/7520 Mersch

Das Lieshaus ist eine öffentliche Bibliothek mit integrierter Internetstube (drei Arbeitsplätze).
Jeder ist willkommen, der gerne Bücher liest oder hört und der sich an unsere Hausordnung Règlement intérierur_MILI_2018 hält.

„Du öffnest das Buch –
das Buch öffnet dich!“

Bürostunden der Koordination/Horaires Coordination (Mme Bräutigam):
9h30-13h30  (Tel. 32 50 23-551) und nach Vereinbarung/ et sur RV

Email: ab@mierscher-lieshaus.lu

ebooks_link_button

Dir sidd interesséiert drun, och eBooks ze léinen?
Mir  sinn eng Partnerbiblothéik vun der E-Book-Offer fir Lëtzebuerg!
Méi Info fannt Dir hei:
http://ebooks.lu/

Am Lieshaus gëtt et och vum September 2016 un:
free-wifi